Czego można się spodziewać

"...przygoda jest wpisana w serce mężczyzny. Każda kobieta chciałaby także dzielić z kimś przygodę. Musisz udać się w góry duszy, w dzikie i niezbadane rejony – i wytropić tę nieuchwytną zdobycz." J.E. Dzikie SercePunkty kontrolne

Punkty zaznaczone na mapie - do zdobycia. Punkty mogą być usytuowane na terenach leśnych, nad rzekami, przy rozlewiskach wodnych, ruinach itp...
Liczba punktów kontrolnych jest zmienna w zależności od edycji rajdu: 8-14.


Zadania zręcznościowe

Zaliczenie części punktów kontrolnych wiąże się z wykonaniem różnych zadań wymagających współpracy całej drużyny. Może to być strzelanie z ASG lub z łuku, wspinaczka linowa, przeprawa przez rzekę, zjazd na linie itp.


Elementy tropienia

Coś do znalezienia na zaznaczonym na mapie obszarze. Może to być np. grobowiec w środku lasu, ambony leśne, starożytne obeliski, krzyże pokutne, kapliczki, bunkry, ruiny itp.


Zadania logiczne

Zadania logiczne do rozwiązania mogą się pojawić na punktach kontrolnych jak i na trasie od do. Zagadki do odgadnięcia, szyfry do złamania, zadania pamięciowe, łamigłówki manualne itp.


Zadania karne

Niewykonanie pewnych zadań może się wiązać z koniecznością wykonania zadań dodatkowych, np. odnalezienie dodatkowego punktu kontrolnego, przeniesienie worka piasku od punktu do punktu itp.


Zabarwienie historyczne

Nasza współpraca z Grupą Rekonstrukcji Historycznej Festung Breslau, zawsze owocuje czymś oryginalnym. Na pewno na trasie rajdu pojawią się żołnierze Armii Czerwonej i Wehrmachtu.