Najczęściej zadawane pytania

"...przygoda jest wpisana w serce mężczyzny. Każda kobieta chciałaby także dzielić z kimś przygodę. Musisz udać się w góry duszy, w dzikie i niezbadane rejony – i wytropić tę nieuchwytną zdobycz." J.E. Dzikie Serce

Ile osób może być w drużynie?

Na trasach pieszych w drużynie może być 4-6 osób. Na trasie rowerowej drużynę tworzą 2-4 osoby.


Czy na trasę można zabrać psa?

Tak. Pod warunkiem, że pies będzie na smyczy i z kagańcem oraz nie będzie stwarzał zagrożenia dla uczestników.


Czy jest górna granica wiekowa dla uczestników rajdu?

Nie ma takich ograniczeń.Do tej pory najstarsza startująca osoba miała 70 lat.


Czy organizatorzy udostępniają uczestnikom kompasy, latarki itp.?

Każdy uczestnik zaopatruje się we własnym zakresie.


Czy można przebiec całą trasę?

Tak. Pod warunkiem, że trasa zostanie pokonana drużynowo. Należy pamiętać, że za każdą osobę pozostawioną na trasie naliczana jest godzina karna.


Czy każda osoba z drużyny przelewa wpisowe indywidualnie, czy opłaty dokonujemy razem jako grupa?

Prosimy tylko o wpłaty grupowe!


Czy posiłek gwarantowany przez organizatorów jest na początku, czy na końcu rajdu?

Posiłek jest wydawany po skończonej trasie.


Czy za udział w Tropicielu można otrzymać pieczątkę w książeczce InO?

Tak.


Czy mogę startować bez drużyny?

Startować można tylko drużynowo.


Czy można zmienić osobę w składzie grupy?

W uzasadnionych przypadkach tak.


Czy trasa rajdu zatacza koło i miejsce startu jest miejscem mety?

Tak.


Jestem niepełnoletni, czy muszę być w drużynie z moim opiekunem?

Tak, opiekun bezwzględnie musi być w drużynie.


Czy mogę dodać osobę do kompletnej drużyny?

Nie, drużyny są 4-6-osobowe lub 2-4 osobowe dla trasy rowerowej.


Czy drużyna, która jest na liście startowej, musi potwierdzić udział w bazie rajdu przed jego rozpoczęciem?

Tak. Wszystkie drużyny muszą się zameldować w rejestracji najpóźniej na godzinę przed startem. Na tej podstawie wydawane są karty startowe.


Czy jest możliwość pozostawienia rzeczy w bazie rajdu?

Rzeczy można zostawić w bazie rajdu na własną odpowiedzialność.


Czy czas oczekiwania na punktach kontrolnych będzie odliczany?

Nie, zarówno czas spędzony na punktach, jak i czas oczekiwania jest wliczony w czas rajdu, ponieważ chodzi przede wszystkim o zabawę. Szybkość wykonania zadania zależy od uczestników.


Czy otrzymamy przed startem informację, na których punktach kontrolnych są zadania do wykonania?

Tak, informacja o punktach kontrolnych będzie na mapach i kartach startowych.


Czy mamy obowiązek końcowego odmeldowania się w głównej bazie rajdu?

Tak, bez względu na to, czy ukończyło się trasę, czy nie, trzeba odmeldować się telefonicznie lub w głównej bazie rajdu. Wymagają tego względy bezpieczeństwa.


Czy od razu trzeba udać się na miejsce startu i czekać na swoją godzinę wymarszu?

Wystarczy podejść do miejsca startu na 15 minut przed swoją godziną wymarszu. Wypuszczamy uczestników według kolejności startowej, ogłoszonej najpóźniej dzień przed rajdem na stronie tropiciel.org i dostępnej na wydrukach w bazie rajdu.


Kolega złamał nogę, czy będziemy mogli wystartować w 3-osobowej grupie na trasie pieszej?

Nie. Drużyny są tylko 4-6-osobowe. W tym przypadku należy znaleźć zastępstwo lub dołączyć kogoś z osób pojedynczych.


Czy po odbiór dyplomów i nagród trzeba stawić się osobiście?

Dyplomy może odebrać ktokolwiek z drużyny lub – po wcześniejszym uzgodnieniu – ktoś w zastępstwie. Nagrody można odbierać tylko osobiście.


Czy są jakieś ogólne zasady przydzielania indywidualnych osób do drużyn? Co z osobą, która nie ma grupy?

Osoby indywidualne same się dobierają w drużyny w bazie rajdu. Zajmuje się tym rejestracja dla osób indywidualnych. Dlatego osoby indywidualne prosi się, by przybyły do bazy rajdu na około 1,5 godziny przed startem.


Czy godzina startu zależy od kolejności na liście startowej, czy raczej od kolejności stawienia się na starcie?

Od kolejności na liście startowej. W razie niestawienia się drużyny w wyznaczonej dla niej godzinie startu i tak ta godzina uznawana jest za startową.


Do której godziny zazwyczaj trwa wypuszczanie drużyn na trasę?

Do około godz. 22.00 na trasach pieszych. O godzinie 0.00 na trasie rowerowej.


Czy jest przewidywana jakaś ogólna odprawa, a jeśli tak, to o której godzinie?

Tak, oficjalne rozpoczęcie będzie o godz. 17.45.


Czy mogę przejść fragment trasy wspólnie z drużyną, jako „obserwator”?

Nie. Trasę można przebyć tylko drużynowo po opłaceniu wpisowego. Wyjątkowo mogą to robić przedstawiciele mediów po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami.


Czy zapewniacie transport na trasie?

Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników. W miarę możliwości możemy przewieźć uczestników do bazy rajdu. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi. Wyjątkiem są sytuacje zagrożenia życia – wtedy transportem zajmuje się grupa medyczna.


Co powinienem mieć na trasie?

Zapraszamy do działu „Co warto zabrać".